Fire av ti boligbranner i Norge starter i det elektriske anlegget. De fleste av oss anskaffer nye produkter som krever mye strøm. Dette er gjerne noe ikke den gamle installasjonen er beregnet for. Totalbelastningen kan ofte bli for stor for et gammelt elektrisk anlegg og følgene kan bli katastrofale dersom ikke anlegget blir oppgradert.

Ta kontakt med MTH Elektro, så kommer vi og friskmelder ditt elektriske anlegg.